Gå til indhold

Udtalelse vedr. enliges mulighed for at få formidlet søskendepar, 10. november 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 10. november 2006.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Adoptionsnævnet har fra en af de formidlende organisationer modtaget orientering om, at sager vedrørende enlige ansøgere godkendt til at adoptere søskende ikke vil kunne sendes til Tjekkiet eller Etiopien, da dette vil kunne skade organisationens samarbejde med de pågældende lande for så vidt angår formidlingen af børn til enlige ansøgere, idet begge lande har haft store forbehold i relation hertil.

Såfremt den anden formidlende organisation modtager sager vedrørende enlige ansøgere godkendt til at adoptere søskende, vil der ligeledes blive udvist stor forsigtighed i rådgivningen af disse ansøgere.

Nævnet skal på baggrund af dette henstille til samrådene og samrådssekretariaterne, at enlige ansøgere, der søger om godkendelse til at adoptere søskende, i forbindelse med forundersøgelsen vejledes om, at deres muligheder for at adoptere et barn vil afhænge af formidlingssituationen på det pågældende tidspunkt, og at visse lande kan være udelukket, selvom disse normalt accepterer at formidle børn til enlige ansøgere. På sædvanlig vis bør ansøgerne samtidig orienteres om muligheden for at kontakte organisationerne med henblik på drøftelse af formidlingssituationen på det givne tidspunkt.  

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring