Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 41 - 50
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2019
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev
To afskedigede lærere blev forskelsbehandlet på grund af religion eller tro.
Nyhedsbrev nr. 1/2019
Resuméer af tre udvalgte afgørelser om rygning på serveringssted, kontrolanordning på et svejseudsug og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Sagerne er afgjort på møde den 18. december 2018.
Nyhedsbrev
Ligebehandlingsnævnet har fået et nyt medlem
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2019
Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2018
Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev nr. 9/2018
Nyhedsbrevet indeholder resumé af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2018.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2018
Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 36 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2018
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Chikanøse ord i mails
Ligebehandlingsnævnet har afgjort to sager, hvor klagerne mente, at omtale og ordvalg i mails var i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring