Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 431 resultater med emnet Nævn. Viser 1 - 10
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2020
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2020
Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 18 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2020
Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort 4 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2020
Ligebehandlingsnævnet har i juni afgjort 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2020
Ligebehandlingsnævnet har i maj afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Årsberetning for 2019
Ligebehandlingsnævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2019.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2020
Ligebehandlingsnævnet har i april afgjort 9 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2020
Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 9 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Find autoriserede psykologer
Velkommen til Psykolognævnets nye database. Her kan du finde alle autoriserede psykologer i Danmark.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring