Gå til indhold

Årsberetning for 2019

Ligebehandlingsnævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2019.

I beretningen er der fokus på de emner, som har fyldt mest i nævnet i 2019. Et af emnerne er religion som beskyttelseskriterium. Nævnet har i løbet af året afgjort flere principielle sager – herunder fire principielle sager om forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Vi har i beretningen skrevet en artikel om de fire sager, da sagerne har været med til at skabe en mere nuanceret praksis på området.

I 2019 oplevede nævnet en ny tendens i forhold til forældre, der vender tilbage fra fravær efter barselsloven. Tidligere så nævnet mange sager om afskedigelse ved tilbagevenden efter barselsrelateret fravær. Nu ser nævnet i højere grad, at forældre vender tilbage til ændrede arbejdsvilkår. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om så væsentligt ændrede arbejdsvilkår, at forholdene må sidestilles med en afskedigelse. Vi har i beretningen skrevet en artikel om tilbagevenden til et arbejde med ændrede arbejdsvilkår. I forbindelse med artiklen har vi gengivet nogle af de afgjorte sager herom fra 2019.

I beretningen kan du derudover læse artikler om blandt andet retsfortabende passivitet, aktindsigt og genoptagelse.

Læs Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019  

Årsberetning 2019.jpg

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring