Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2020

Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort 4 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Formandsafgørelser juli 2020

Kvinde havde ikke indsendt dokumentation for sit handicap

En kvinde mente sig forskelsbehandlet på grund af handicap af et transportfirma.

Kvinden havde trods opfordringer fra nævnet ikke indsendt dokumentation for sit handicap. Efter oplysningerne i sagen var der desuden ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at transportfirmaet havde udsat kvinden for forskelsbehandling på grund af handicap.

Efter nævnets faste praksis var det herefter åbenbart, at kvinden ikke kunne få medhold i klagen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Kvinde havde ikke indsendt dokumentation for sit handicap (j.nr. 20-6770)

Tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge

Det forhold, at indførelsen af tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge i 2019 ikke var ledsaget af et opsamlingsprogram – på samme måde som ved indførelsen af gratis HPV-vaccination af piger i 2009 – er ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand.

Sagen angik samme spørgsmål, som nævnet tog stilling til i principiel afgørelse af 25. juni 2020 (sagsnummer 19-46937).

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge (j.nr. 20-29589)

Tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge

Det forhold, at indførelsen af tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge i 2019 ikke var ledsaget af et opsamlingsprogram – på samme måde som ved indførelsen af gratis HPV-vaccination af piger i 2009 – er ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand.

Sagen angik samme spørgsmål, som nævnet tog stilling til i principiel afgørelse af 25. juni 2020 (sagsnummer 19-46937).

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge (j.nr. 19-60816)

HPV-vaccination af drenge

Det forhold, at indførelsen af tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge i 2019 ikke var ledsaget af et opsamlingsprogram – på samme måde som ved indførelsen af gratis HPV-vaccination af piger i 2009 – er ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand.

Sagen angik samme spørgsmål, som nævnet tog stilling til i principiel afgørelse af 25. juni 2020 (sagsnummer 19-46937).

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

HPV-vaccination af drenge (j.nr. 19-62441)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring