Lovgivning

Formålet med reglerne på adoptionsområdet er at sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder.

Det er hensynet til barnet, der kommer i første række, og hensynet til dem, der ønsker at adoptere er sekundært. Samtidig skal reglerne være med til at hindre børnebortførelser, salg eller handel med børn.

Love

Adoptionsloven > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om adoption > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om forretningsorden for adoptionssamrådet > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om forretningsorden for Adoptionsnævnet > retsinformation.dk

Cirkulærer

Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om nye regler på adoptionsområdet > retsinformation.dk

Skrivelse om akkreditering til Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om adoption > retsinformation.dk

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption > retsinformation.dk

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Konventioner

Haagerkonventionen om adoption > retsinformation.dk

Europarådskonvention om adoption af 27. november 2008 (revideret) > retsinformation.dk

Bekendtgørelse af 10. april 1954 om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål > retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Læs mere om lovgivning på Grønland og Færøerne > ast.dk

Engelsk oversættelse/English Version: 

Adoptionsloven / The Adoption (Consolidation) Act (pdf)

Adoptionsbekendtgørelsen / Executive Order on Adoption (pdf)

Sidst opdateret 13.09.2018