Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2018 Adoption, Børn og unge

Rapport om adoption uden samtykke

2018 Børn og unge

Kvalitet i sagsbehandlingen

2018 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2018 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2018 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens undersøgelse af 225-timersreglen

2018 Børn og unge, Handicap børn, Handicap

Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41

2018 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsopgørelse 2017

2018 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2017

2018 Børn og unge, Anbringelse

Kontinuitet i anbringelser

2018 Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse

Pædagogisk praksis på de sikrede døgninstitutioner

2018 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2017

2018 Handicap, Ældre

Praksistjek af magtanvendelse

2018 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport for 2017 for Klagenævnet for Specialundervisning

2018 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens årsrapport 2017

2017 Statistik – arbejdsskadesager, Redegørelse

Årsstatistik 2016 på arbejdsskadeområdet

2017 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2018

2017 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring