Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2024 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2024

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2022 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2023 Tilbud til ledige, Beskæftigelse

Kommuner og borgeres erfaring med nytteindsats

2023 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2022 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2023 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2021

2023 Social, Handicap, Børn og unge, Misbrug, Udsatte voksne, Ældre, Handicap børn

Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven

2023 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2022

2023 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Statistik – arbejdsskadesager, Arbejdsskade

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022

2023 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2022

2023 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2022

2023 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens udvidede statistik om serviceloven 2022

2023 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens statistik over årsager til omgørelse 2022

2023 Børn og unge, Social, Familie, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2023

2023 Handicap, Børn og unge, Anbringelse, Hjemløshed, Udsatte voksne, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet

2023 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Beslutninger i et barns hverdag under en anbringelse

2023 Adoption, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsberetning for Adoptionsnævnet 2022

2023 Statistik – arbejdsskadesager, Arbejdsskade

Data præsenteret på årswebinar arbejdsskade 2023

2023 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2022

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring