Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2023 Familie, Børn og unge, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2021 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2023 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2023

2022 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2021 Arbejdsmiljø-klagenævnet

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens statistik over årsager til omgørelse i 2021

2022 Integration, Børn og unge, Udlændinge, Beskæftigelse, Udsatte voksne

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2021

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens udvidede statistik om serviceloven 2021

2022 Retssikkerhedsenheden, Handicap

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

2022 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2022

2022 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2021

2022 Kriminalitet, Børn og unge, Social

Rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2021

2022 Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2021 Klagenævnet for Specialundervisning

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring