Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2023 Adoption

PAS evaluering 2017-2021

2023 Børn og unge, Anbringelse, Statistik – anbringelse

Afrapportering af kommunernes brug af servicelovens § 64 stk. 3 og 4 2022

2023 Børn og unge, Integration, Familie, Forebyggelse af ekstremisme, Anbringelse, Udlændinge

Kommunal praksis i sager med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

2023 Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsrapport 2022 Klagenævnet for Specialundervisning

2023 Familie, Børn og unge, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2021 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2023 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2023

2022 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2021 Arbejdsmiljø-klagenævnet

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens statistik over årsager til omgørelse i 2021

2022 Integration, Børn og unge, Udlændinge, Beskæftigelse, Udsatte voksne

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2021

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Redegørelse

Ankestyrelsens udvidede statistik om serviceloven 2021

2022 Retssikkerhedsenheden, Handicap

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

2022 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2022

2022 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2021

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring