Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2021 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Udviklingen i alder og ventetider for internationale adoptioner 2018-2020

2021 Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning for Adoptionsnævnet 2020

2021 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2021

2021 Vejledninger, Handicap

Vejledning om afgørelsesbegrebet

2021 Årsberetninger - Ankestyrelsen

SU-ankenævnets årsrapport 2020

2021 Tilbud til ledige, Beskæftigelse

Kommunernes brug af virksomhedspraktik

2021 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2020

2021 Børn og unge, Adoption, Anbringelse

Familiepleje i Norge og Sverige

2021 Årsberetninger - Ankestyrelsen, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2020 Klagenævnet for Specialundervisning

2021 Fleksjob, førtidspension og pension

Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

2021 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

2021 Retssikkerhedsenheden, Anbringelse, Børn og unge

Udfordringer og mønstre i sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke

2020 Resultatplaner, Resultatkontrakt

Ankestyrelsens resultatplan 2021

2020 Børn og unge, Anbringelse, Handicap børn, Handicap

Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

2020 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2019 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring