Gå til indhold

Nyheder fra Ligebehandlingsnævnet

Her kan du finde seneste nyheder fra Ligebehandlingsnævnet

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2022

Ligebehandlingsnævnet | 19.05.2022

Ligebehandlingsnævnet har i april afgjort 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2022

Ligebehandlingsnævnet | 06.05.2022

Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 52 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2021

30.03.2022

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2021, herunder blandt andet om forsikringsselskabers praksis om skader relateret til graviditet eller fødsel.

Behandling af principiel sag vedrørende ulykkesforsikring, som ikke dækkede skader opstået under ”sædvanlige” fødsler

Ligebehandlingsnævnet | 24.03.2022

I 2021 behandlede Ligebehandlingsnævnet en række klager fra kvinder, der mente sig udsat for forskelsbehandling på grund af køn, fordi deres forsikringsselskab havde givet afslag på at dække behandlingsudgifter. Selskaberne begrundede afslagene med, at behandlingsbehovet havde relation til fødsel og/eller graviditet. Hovedparten af sagerne angik sundhedsforsikringer. På et principielt møde den 3. februar 2022 behandlede nævnet for første gang en klage om en ulykkesforsikring.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2022

Ligebehandlingsnævnet | 11.03.2022

Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 34 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring