Gå til indhold

Udtalelse vedr. udvidelse af ansøgeres godkendelse, 18. oktober 2000

Til samtlige adoptionssamråd og samrådssekretariater samt de formidlende organisationer, den 18. oktober 2000. Adoptionsnævnet har modtaget en henvendelse fra et samrådssekretariat i forbindelse med en udvidelse af et ansøgerpars godkendelse til at omfatte et konkret barn i forslag. Spørgsmålet var, om samrådet kunne tage stilling til forhold, som den formidlende organisation ikke havde gjort til genstand for tvivl i forbindelse med matchingen. Vi er blevet gjort bekendt med, at andre samråd har været i tvivl om problemstillingen, hvilket er baggrunden for denne skrivelse.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Sagen var fremsendt til samrådet alene under henvisning til, at det pågældende barn faldt aldersmæssigt uden for ansøgernes godkendelse. Samrådssekretariatet fandt det imidlertid tvivlsomt, om barnet på det helbredsmæssige grundlag faldt inden for ansøgernes godkendelse. Samrådet valgte at udvide ansøgernes godkendelse uden at tage konkret stilling til, om barnets helbredsforhold var til hinder for en adoption til de pågældende ansøgere. Samrådet var således af den opfattelse, at man alene kunne vurdere det aldersmæssige spørgsmål, idet barnets helbredsforhold tilsyneladende ikke gav den formidlende organisation anledning til at indbringe sagen for samrådet.

Foranlediget af den konkrete sag skal Adoptionsnævnet bemærke, at spørgsmål om udvidelse af ansøgeres godkendelse bør træffes ud fra samtlige forhold i sagen. Samrådet er således ikke begrænset af eventuelle formuleringer i organisationernes fremsendelsesskrivelser, men skal – ud fra alle sagens omstændigheder samt eventuelle yderligere undersøgelser – vurdere om en ansøgning om udvidelse af en godkendelse kan imødekommes eller ej.

Der henvises i øvrigt til godkendelsesbekendtgørelsens § 27, stk. 3, hvoraf fremgår, at det er samrådet som tager stilling til om en ansøgning om udvidelse af en godkendelse kan imødekommes og foretager de undersøgelser, der er nødvendige for afgørelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring