Gå til indhold

Udtalelse vedr. rygning hos overvægtige ansøgere, 24. marts 2004

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 24. marts 2004. Adoptionsnævnet har fra flere samråd modtaget forespørgsler vedrørende betydningen af rygning hos overvægtige personer, der ansøger om godkendelse som adoptanter.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Det fremgår af Civilretsdirektoratets Vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold, at den omstændighed, at ansøgerens livsstil ud fra en generel betragtning indebærer en overdødelighedsrisiko eller risiko for at udvikle sværere sygdomme ikke i sig selv vil kunne føre til et helbredsmæssigt begrundet afslag, hvis sygdommen ikke har manifesteret sig på ansøgningstidspunktet.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at rygning ikke i sig selv kan føre til afslag på godkendelse som adoptant.

Af vejledningen fremgår imidlertid også, at rygning kan spille en afgørende rolle for vurderingen af overvægt i forbindelse med godkendelse til adoption.

Det fremgår således, at der ved sværere overvægt bør gives afslag, hvis der er betydende komplikationer, eller hvis ansøgeren er ryger. Ligeledes fremgår det, at meget svær overvægt selv i tilfælde uden konstaterbare komplikationer bør medføre afslag, medmindre der er tale om en yngre ansøgere, der er ikke-ryger.

Det er således nævnets opfattelse, at rygning kan være et forhold, der skal indgå i vurderingen af overvægtige adoptionsansøgere.

Nævnet er af den opfattelse, at også "festrygere" bør betragtes som rygere. Det er dog samtidig vores vurdering, at der er tale om glidende overgange, hvor risikoen for sygdom og død stiger i  takt med stigende overvægt, stigende tobaksforbrug og stigende alder.

Nævnet finder ikke herudover, at betydningen af rygning, herunder rygning set i forhold til overvægtige ansøgere, kan præciseres nærmere end det, der er anført i vejledningen fra Civilretsdirektoratet. Betydningen af tobaksforbruget vil således skulle vurderes konkret i forhold til den enkelte ansøgeres eventuelle sygdomsforhold. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring