Gå til indhold

Nye retningslinier vedr. betydningen af forhøjet indhold af kolesterol i blodet hos adoptionsansøgere, 1. december 2003

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 1. december 2003. Adoptionsnævnet har tidligere ved brev af 5. juli 1996 afgivet en udtalelse om godkendelse til adoption af ansøgere med forhøjet indhold af kolesterol i blodet. Det fremgik blandt andet af denne udtalelse, at der inden for 15 år måtte påregnes såvel en signifikant overdødelighed som en øget forekomst af invaliderende sygdom hos personer, der ved gentagne undersøgelser havde et indhold i blodet af total kolesterol over i hvert fald 9,0 mmol/l.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Nævnet har nu i anledning af en konkret henvendelse genovervejet ovennævnte retningslinier.

Nævnet skal herefter bemærke, at der siden udtalelsen i 1996 er udviklet ny medicin (statin-præparater) til behandling af forhøjet kolesteroltal (hyperkolesterolæmi), ligesom der nu er fremkommet ny viden om betydningen af kolesterol i blodet.

Kolesterol regnes således i dag sammen med bl.a. blodtryk, rygning og køn som en af flere faktorer, der tilsammen har betydning for risikoen for hjertekarsygdomme, således at der på baggrund af forekomsten af disse faktorer hos den enkelte person kan opstilles prognoser over risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme. Derimod vurderer man i dag normalt ikke betydningen af kolesterolindholdet isoleret.

Det er herefter nævnets opfattelse, at der ikke i dag bør gives afslag på godkendelse som adoptant alene på grund af forhøjet kolesteroltal, idet det normalt med den rigtige behandling vil være muligt at behandle selv svær hyperkolesterolæmi.

Der bør i stedet i hvert enkelt tilfælde foretages en samlet vurdering af ansøgerens generelle helbredstilstand og livsstil specielt med henblik på hjertekarsygdomme, og afgørelsen om godkendelse som adoptant bør træffes på baggrund af denne samlede vurdering.

Nævnet har samtidig besluttet at ophæve retningslinierne af 5. juli 1996.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring