Tilsyn med Statsforvaltningens adoptionssamråd

Adoptionsnævnet fører på en række punkter tilsyn med det arbejde, som foregår i Statsforvaltningens adoptionssamråd.

Adoptionsnævnet har fået til opgave at føre tilsyn med Statsforvaltningens adoptionssamråd for at fremme størst mulig kvalitet og ensartethed i samrådenes afgørelser.

Det betyder bl.a., at vi løbende informerer Statsforvaltningen om konkrete afgørelser, som vi vurderer, kan have betydning for sagsbehandlingen i andre sager.

Herudover holder vi jævnligt landsmøder for Statsforvaltningens afdelinger, hvor vi diskuterer generelle spørgsmål på adoptionsområdet.

Som led i tilsynet indkalder vi forskellige sagstyper fra Statsforvaltningen og gennemgår dem.

Referater fra landsmøderne for Statsforvaltningen. (link) (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret 24.08.2016