Gå til indhold

Tilsyn med Familiertetshusets Adoptionssamråd

Adoptionsnævnet fører på en række punkter tilsyn med det arbejde, som foregår i Familieretshusets Adoptionssamråd.

Adoptionsnævnet har fået til opgave at føre tilsyn med Familieretshusets Adoptionssamråd for at fremme størst mulig kvalitet og ensartethed i samrådenes afgørelser.

Det betyder blandt andet, at vi løbende informerer Familieretshuset om konkrete afgørelser, som vi vurderer, kan have betydning for sagsbehandlingen i andre sager.

Vi holder også landsmøder for Familieretshuset , hvor vi diskuterer generelle spørgsmål på adoptionsområdet.

Som led i tilsynet indkalder vi forskellige sagstyper fra Familieretshuset og gennemgår dem.

Læs her referater fra landsmøderne.

Sidst opdateret 15.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring