Gå til indhold

Tilsyn med Statsforvaltningens Adoptionssamråd

Adoptionsnævnet fører på en række punkter tilsyn med det arbejde, som foregår i Statsforvaltningens Adoptionssamråd.

Adoptionsnævnet har fået til opgave at føre tilsyn med Statsforvaltningens Adoptionssamråd for at fremme størst mulig kvalitet og ensartethed i samrådenes afgørelser.

Det betyder blandt andet, at vi løbende informerer Statsforvaltningen om konkrete afgørelser, som vi vurderer, kan have betydning for sagsbehandlingen i andre sager.

Vi holder også landsmøder for Statsforvaltningen, hvor vi diskuterer generelle spørgsmål på adoptionsområdet.

Som led i tilsynet indkalder vi forskellige sagstyper fra Statsforvaltningen og gennemgår dem.

Læs her referater fra landsmøderne.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring