Tal og tendenser - filer

Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012
Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012
Figur 1. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge har modtaget forebyggende foranstaltninger,2008-2011
Figur 1. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge har modtaget forebyggende foranstaltninger,2008-2011
Figur 1. Overdødelighed blandt beboere indskrevet på forsorgshjem eller herberg i perioden 1999-2011, udvalgte områder.
Figur 1. Overdødelighed blandt beboere indskrevet på forsorgshjem eller herberg i perioden 1999-2011, udvalgte områder.
Figur 2. Andel af 16-24-årige i uddannelsebeskæftigelse, 2008 - 2012
Figur 2. Andel af 16-24-årige i uddannelsebeskæftigelse, 2008 - 2012
Figur 2. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge ikke har modtaget forebyggende foranstaltninger i 2008-2011
Figur 2. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge ikke har modtaget forebyggende foranstaltninger i 2008-2011
Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år
Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år
Figur 3. Udvikling fra 2011 til 2012 i antal af 16-24-årige i uddannelsebeskæftigelse og 25-64-årige i beskæftigelse, ikke-vestlig oprindelse
Figur 3. Udvikling fra 2011 til 2012 i antal af 16-24-årige i uddannelsebeskæftigelse og 25-64-årige i beskæftigelse, ikke-vestlig oprindelse
Figur 4. Andel af 18-21-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.
Figur 4. Andel af 18-21-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.
Figur 5. Andel af 18-21-årige personer med dansk oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.
Figur 5. Andel af 18-21-årige personer med dansk oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.
Figur 2. Forsørgelsessituation blandt brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007 - set over perioden 2002-2012. Pct.
Figur 2. Forsørgelsessituation blandt brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007 - set over perioden 2002-2012. Pct.
Tal og tendenser 1
Tal og tendenser 1
Tal og tendenser 1 - Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde
Tal og tendenser 1 - Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde
Tal og tendenser 1 - Mange familier med udsatte børn har forældre på overførselsindkomst
Tal og tendenser 1 - Mange familier med udsatte børn har forældre på overførselsindkomst
Tal og tendenser 1 - Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem
Tal og tendenser 1 - Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem
Tal og tendenser 1 - Nøgletal om sociale forhold, børn og integration
Tal og tendenser 1 - Nøgletal om sociale forhold, børn og integration
Tal og tendenser 1- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn og integration
Tal og tendenser 1- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn og integration
Figur 1: Personer på 65 år og derover fordelt på oprindelse og aldersgruppe, 2014, pct.
Figur 3: Personer på 65 år og derover visiteret til hjemmehjælpsydelser fordelt på ydelsestype, herkomst og oprindelse, 2012, pct.
Figur 2: Forventet restlevetid for 65-årige personer fordelt på oprindelse og køn, 2013, år
Figur 1: Ældres selvvurderede helbred i 2002, 2007 og 2012, pct.
Figur 2: ”Har De normalt besvær med at vaske Dem (gå i bad)?”, 2002, 2007 og 2012, pct.
Figur 4: Personer over 65 år, 2000, 2014, 2020 og 2030, antal
Figur 3: Forventet restlevetid blandt 65-årige, 1998, 2003, 2008 og 2013, år
Tal og tendenser 2 - 7. april 2014.pdf
Tal og tendenser 2 - 7. april 2014_opt.pdf
Figur 1ældres selvvurderede helbred i 2002 2007og 2012-pct
Ældrechecken har fået større effekt, filer
Flere enlige forsørgere er mænd, filer
Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere, filer
Tal og tendenser 3- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn (pdf)
Tal og tendenser 3- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn (pdf)
Tal og tendenser 2- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn og integration (pdf.)
Tal og tendenser 2- Rapporter og statistik om sociale forhold, børn og integration (pdf.)
Tal og tendenser 3 - 26. juni 2014, Ankestyrelsen
Tal og tendenser 3 - 26. juni 2014, Ankestyrelsen
Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde
Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde
Ældre på landet trives lige så godt som byboere
Ældre på landet trives lige så godt som byboere
Personer med handicap oplever oftere diskrimination
Personer med handicap oplever oftere diskrimination
Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud
Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud
Tal og tendenser - december 2014
Tal og tendenser 3
Tal og tendenser 3
Teenageanbringelser bryder oftere sammen, filer
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere, Filer
Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark, filer
Danskere bruger dagtilbud i højere grad end andre i Norden, filer
Tal og tendenser 5 samlet
Tal og tendenser 5 samlet
Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark
Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere
Danskere bruger dagtilbud i højere grad end andre i Norden
Danskere bruger dagtilbud i højere grad end andre i Norden
Teenageanbringelser bryder oftere sammen
Teenageanbringelser bryder oftere sammen
Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk, filer
Teenagefødsler går i arv, filer
Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper, filer
Tal og tendenser 6 samlet
Sidst opdateret 08.05.2015