Figur 5. Andel af 18-21-årige personer med dansk oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.

Figur 5. Andel af 18-21-årige personer med dansk oprindelse i uddannelse, 2008-2013. Pct.
Sidst opdateret 12.12.2013