Statistikfiler

Statistikfiler

Skema 1 2011, 2011 - 2013
Skema 2, 2011 - 2013
Skema 3. 2011 - 2013
Vejledning, skema1
Vejledning, skema2
Vejledning, skema3
Skema1, 2010
skema2, 2010
skema3, 2010
Pjecen "Sådan indberetter du til anbringelsesstatistikken"
Biler, skema 2011
Biler, gammel vejledning
Biler, diagnoseliste
Føp, erhvervskode 2009
Føp, diagnose 2008
Føp kom afg, ny ordning 2013
Føp, gl ordn 2013
Føp, landekoder2006
Føp, nævn gl ordn 2013
Føp, nævn ny ordn, 2013
Føp, udland 2012
Føp, vejl, kom ny 2012
Føp, nævn, vejl 2006
Frivillig, indberetn skema 2012
Frivillig, indkaldelsesbrev 2013
Biler, nævn 2013
Biler, Ankestyrelsen 2013
Biler, kommune 2013
Adoption
Føp, kom, vejl, gl ordn 2013
Førtidspension 4. kvartal 2013
Hvordan indberetter du til underretningsstatistikken.pdf
Vejledning til underretningsstatistikken.pdf
Skema1, 2014.pdf
Anbringelsesskema 1, 2014
Skema2, 2014.pdf
Anbringelsesskema 2, 2014
Skema3, 2014.pdf
Anbringelsesskema 3, 2014
underretningsstatistik 2014
Skema, underretningsstatistik 2014
Kravsspecifikation
Kravsspecifikation
Førtidspension 1. kvartal 2014
Skema 1, 2013
Skema 2, 2013
Skema 2, 2013
Skema 3, 2013
Skema 3, 2013
Foreløbig ankestatistik for afgørelser op social- og beskæftigelsesområdet i 2014
Vejledning, skema 1, 2015.pdf
Vejledning skema 1 2015
Kravsspecifikation, underretningsstatistik 2015
Kopi af underretningsskema 2016
Kopi af underretningsskema 2016
Vejledning, underretning
Vejledning, underretning
Orienteringsbrev om flytning af statistikker 22-06-2016
Orientering om flytning af statistikker til Danmarks Statistik
Ny indberetningsmetode for stævninger
Tabel 1. Ankestyrelses afgørelser om serviceloven i 2. til 4. kvartal 2018, fordelt på udvidet sagsemne og udvidet udfald (udvidet ankestatistik)
Tabel 2. Ankestyrelses afgørelser om serviceloven i 2. til 4. kvartal 2018 fordelt på sagsemne og sagsudfald (ankestatistikken)
Sidst opdateret 17.07.2019