Børn og familie

Blanketter
Blanketter under Børn og Familie
Læsevenlig helbredsvejledning
Liste over ekspertgruppens deltagere
Rapporten "Forældreansvarsloven - Belysning af barnets perspektiv"
Ministerens åbningstale
Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar til 30. april 2010) (pdf)
Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar 2010 til 31. januar 2011) (pdf)
Gennemgang af data om sager, hvor der er påstand om vold eller andre grænseoverskridende handlinger (1. februar 2010-31. januar 2011) (pdf)
Høringssvarene
Evaluering af børnesamtaler
Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar 2010 til 31. januar 2011) (pdf)
Gennemgang af data om sager, hvor der er påstand om vold eller andre grænseoverskridende handlinger (1. februar 2010-31. januar 2011) (pdf)
Statusnotat til Folketingets Retsudvalg om status for evalueringen af forældreansvarsloven
Notat til Folketingets Retsudvalg om evaluering af forældreansvarsloven i 2011 – temaer og proces
Notat til Folketingets Retsudvalg om evaluering af forældreansvarsloven i 2011 – temaer og proces
Barnets perspektiv
Udvalgets kommissorium og oversigt over udvalgets medlemmer
Den politiske aftale, der blev indgået i 2006
Udvalgets kommissorium
Udvalgets sammensætning
Ægtefællebidragssatser fra 2000 til 2010
Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab
Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab
Vejledning ved indgåelse af ægteskab – opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)
Vejledning ved indgåelse af ægteskab – opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)
Ægtefællers pensionsrettigheder. Betænkning nr. 1466 afgivet af Ægtefællepensionsudvalget. (pdf)
Ægtefællers pensionsrettigheder. Betænkning nr. 1466 afgivet af Ægtefællepensionsudvalget. (pdf)(nyt vindue)
Cirkulæreskrivelse om de vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
Ankestyrelsens vejledning til ansøgning om vielsesbemyndigelse og indhentelse af børneattest (pdf)
Ankestyrelsens vejledning til ansøgning om vielsesbemyndigelse og indhentelse af børneattest (pdf)
Adoption
Familieydelser og bidrag
Familieydelser og bidrag
Læsevenlig udgave af vejledning om behandling af navnesager (pdf)
Faderskab
cirkulæreskrivelse
cirkulæreskrivelse
Når vi skal skilles - pjece
Når vi skal skilles - pjece
Det særlige spor
Køreplan om samarbejdet mellem kommunerne og Statsforvaltningen i de meget konfliktfyldte sager (det særlige spor)
Kursus om ægteskab og vielse 25-26/6-14
Statement after the Act on Marriage Formation and Dissolution
Statement after the Act on Marriage Formation and Dissolution § 11b concerning knowledge of Aliens Act rules on family reunification
Erklärung gemäß Ehegesetz § 11 b bzgl. der Regelungen des Zuwanderungsgesetzes
Erklärung gemäß Ehegesetz § 11 b bzgl. der Regelungen des Zuwanderungsgesetzes zur Zusammenführung von (Ehe)Partnern
adoptionsforberedende kurser 2014
Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier september 2014
Delundersøgelse 1 i Ankestyrelsen undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014
Delundersøgelse 4 i Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommuner september 2014
Delundersøgelse 2 i Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Praksisundersøgelse om anbragte børn og unge, der flytter fra en plejefamilie til et nyt anbringelsessted september 2014
Delundersøgelse 3 i Ankestyrelsens undersøgelse om samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Sammenfatning af hovedresultater september 2014
Delundersøgelse 5 i Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Gratis kurser - kursusbeskrivelse - feb. 2014
Sammenfatning - Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer
Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem
Delundersøgelse 1 - Adoptanters opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen
Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem
Delundersøgelse 2 - Voksne adopteredes oplevelse af at være adopteret og behov for støtte perspektiv
Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem
Tabelsamling
Samlede tabeller fra delundersøgelse 1 og 2 i Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem
Faderskab_2014
Kursuskalender for efterår 2015
Det adoptionsforberedende kursus forår 2015 ny
Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Hovedstaden
Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Midtjylland
Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland
Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Sjælland
Ankestyrelsens rapport om kriminalitetstruede børn og unge i Region Syddanmark
Faktaark om forældreansvarsloven i Grønland
Faktaark om forældreansvarsloven i Grønland
Praksisundersøgelse om udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger
Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger
Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation
Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation (pdf)
Undersøgelse af den fremtidige struktur for adoptionsformidlingen
Sidst opdateret 18.03.2019