Cirkulæreskrivelse om de vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 15/11 2013

Sidst opdateret 15/11 2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring