Ankestyrelsen generelt

organisationsdiagram pdf
Udbud
Her lægges alle udbud, der offentliggøres på Ankestyrelsens hjemmeside. Hvert udbud skal have sin egen mappe.
Antidiskriminationsenheden
Her lægges filer vedr. Antidiskriminationsenheden. Filer vedr. udbud lægges dog i stedet i mappen Udbud.
NfA nr. 6 2012 - bilag
Oversigt over Principafgørelser på EU og EØS-området
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009
Årsberetning 2008
Vejledning til ankeskema
Kursusprogram Familieret 2013
Faktaark om kommunernes integrationsindsats
En klages vej til Ankestyrelsen
Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategien skal bl.a. medvirke til at skabe et klart billede af departementets, Socialstyrelsens og Ankestyrelsens opgaver og resultater.
Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014
Tekstforslag til ansøgning om dispensation
Vejledning til webankeskema
Vejledning til ankeskema til Udbetaling Danmark
Vejledning til skema til supplerende oplysninger
persondata når du har søgt en stilling
Ankestyrelsens strategi 2018 - 2022
organisationsdiagram1.juni19.pdf
Organisationsdiagram juni 2019
Pjece om Ankestyrelsen 2019
Ankestyrelsen - mere end en klagemyndighed
Generel pjece om styrelsen
Sidst opdateret 04.10.2019