Tilsynet

filer til tilsynet
nyhedsbrev
En kommunes anvendelse af digitale byportaler
Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse (skema)
Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse (faktaark)
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser (1)
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser (2)
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser (3)
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser (4)
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser (5)
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne (1)
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne (2)
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne (3)
Sådan anvender man partshøringsreglerne ved tildeling af advarsler
Aktinsigt (1)
Aktinsigt (2)
Skema - anmodning om forhåndsudtalelse
Skema - aktindsigt - Word
Skema til uenighed mellem kommuner
Nyhedsbreve 2018
Skema til brug ved anmodning om samtykke til salg uden offentligt udbud
Oversigt over kommunale fællesskaber pr. 1. juli 2018
Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne
Sagens gang i tilsynet - grafisk
Anbringelse uledsagede flygtningebørn
anonymiserede afgørelser
bødeforlæg CPR-loven
Gratis wifi
Habilitet i ekspropriationssag
Lovligt forfald
Serviceniveau og leverandørvalg Tunø
Tilbagekaldelse begunstigede forvaltningsakter
Afgørelse om vederlag kommunalt fællesskab
Afslag på aktindsigt chikane
Afvisning af ændringsforslag
Aktindsigt i sprogtest
Driftsudgifter Nivå Center
Inhabilitet nedsættelse af færgetakster
Nybyggeri almen boligorganisation
Offentliggørelse af beslutninger
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
Salg uden offentligt udbud
Salg under markedspris
udlejning af feriekoloni
Sidst opdateret 29.10.2019