Gå til indhold

Delundersøgelse 2 - Voksne adopteredes oplevelse af at være adopteret og behov for støtte perspektiv

Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem

Sidst opdateret 23.09.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring