Integrationsområdet

Medborgerskab i Danmark
Brugerundersøgelse af danskuddannelserne
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskri-velse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere
Vejledning til indberetning af data vedr. introdansk
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 2 kvartal 2011.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 3 kvartal 2011.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 4 kvartal 2011.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 1 kvartal 2012.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 2 kvartal 2012.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 3 kvartal 2012.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 4 kvartal 2012.pdf
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 1 kvartal 2013.pdf
INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2013
Resume af efterkommeres vej erhvervsudd.pdf
Resume af efterkommeres vej erhvervsudd.pdf
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA 2014
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA 2014 (pdf.)
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet, KORA 2014
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet, KORA 2014 (pdf.)
Faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats, Ankestyrelsen 2014
Faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats, Ankestyrelsen 2014 (pdf.)
Korte talnyheder
Fakta om integration 2012
Fakta om integration 2012
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser, AKF 2012
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser, AKF 2012
Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, SFI 2012
Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, SFI 2012
Kvartalsstatistik 20134, Ankestyrelsen
Kvartalsstatistik 20134, Ankestyrelsen
Hvem stemte og hvem blev hjemme? - Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013, Center for Voting and Parties
Link til analysen: Hvem stemte og hvem blev hjemme? - Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013, Center for Voting and Parties(pdf)
Integration: Status og Udvikling, 2014
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 1 kvartal 2014
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 1 kvartal 2014
Nordisk fickfakta. Statistik om integration 2013
Nordic pocket facts. Statistics on integration 2013
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 2. kvartal 2014
Tal på danskuddannelsesområdet til og med 2. kvartal 2014 (pdf)
Medborgerskab ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2013
Medborgerskab ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2013, Ankestyrelsen (pdf)
Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne: Fakta om integration, 2014
Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne: Fakta om integration, 2014
Kvartals statistikken til og med 3. kvartal 2014 (pdf)
Kvartals statistikken til og med 3. kvartal 2014 (pdf)
Kvartals statistikken til og med 4. kvartal 2014
Kvartals statistikken til og med 4. kvartal 2014
Sidst opdateret 01.08.2017