Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskri-velse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere

Sidst opdateret 20.02.2014