Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskri-velse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 20/02 2014

Sidst opdateret 20/02 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring