Figur 2. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge ikke har modtaget forebyggende foranstaltninger i 2008-2011

Figur 2. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge ikke har modtaget forebyggende foranstaltninger i 2008-2011
Sidst opdateret 12.12.2013