Figur 2: Forventet restlevetid for 65-årige personer fordelt på oprindelse og køn, 2013, år

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04.04.2014

Sidst opdateret 04.04.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring