Figur 1. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge har modtaget forebyggende foranstaltninger,2008-2011

Figur 1. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge har modtaget forebyggende foranstaltninger,2008-2011
Sidst opdateret 12.12.2013