Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012

Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 12/12 2013

Sidst opdateret 12/12 2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring