Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012

Figur 1. Andel af 25-64-årige i beskæftigelse fordelt på oprindelse, 2008-2012
Sidst opdateret 12.12.2013