Figur 3: Personer på 65 år og derover visiteret til hjemmehjælpsydelser fordelt på ydelsestype, herkomst og oprindelse, 2012, pct.

Sidst opdateret 04.04.2014