Figur 3: Personer på 65 år og derover visiteret til hjemmehjælpsydelser fordelt på ydelsestype, herkomst og oprindelse, 2012, pct.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/04 2014

Sidst opdateret 04/04 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring