Figur 1. Overdødelighed blandt beboere indskrevet på forsorgshjem eller herberg i perioden 1999-2011, udvalgte områder.

Figur 1. Overdødelighed blandt beboere indskrevet på forsorgshjem eller herberg i perioden 1999-2011, udvalgte områder.
Sidst opdateret 12.12.2013