Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år

Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år
Sidst opdateret 12.12.2013