Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år

Figur 3. Brugere af forsorgshjem eller herberger i 2007, der kom igen de efterfølgende år

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 12/12 2013

Sidst opdateret 12/12 2013

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring