Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 51 - 60
Nyhedsbrev nr. 8/2018
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018.
Nyhedsbrev nr. 7/2018
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2018
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 24 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Byretten og landsretten har tiltrådt Ligebehandlingsnævnets afgørelser om diskrimination i nattelivet
Ligebehandlingsnævnet tilkendte to mænd godtgørelse, fordi de havde været udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske oprindelse. Både byretten og nu landsretten er enige i nævnets afgørelser.
Afgørelser
Søg efter afgørelser i databasen eller læs resuméer af afgørelser.
Personligt fremmøde
Du har mulighed for at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet på et af nævnets møder. Det kaldes fremmøde.
Hvis du vil klage
Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli og august 2018
Ligebehandlingsnævnet har i juli 2018 afgjort 7 sager, og i august 2018 afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.
Nyhedsbrev nr. 6/2018
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring