Gå til indhold

Personligt fremmøde

Du har mulighed for at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet på et af nævnets møder. Det kaldes fremmøde.

Et fremmøde foregår normalt på den måde, at nævnets formand byder velkommen og forklarer lidt om fremgangsmåden. Du bliver herefter bedt om at opridse de hovedpunkter, som du finder af betydning for nævnets vurdering af klagen.

Vi har inden sagens behandling modtaget og læst hele klagesagen, og du behøver derfor ikke at redegøre for alle sagens aspekter, men kan koncentrere dig om de spørgsmål, du finder centrale i forbindelse med klagen. Afhængigt af sagens karakter vil vi herefter stille spørgsmål.

Vi lægger stor vægt på, at fremmødet foregår i en venlig atmosfære. Vi er opmærksomme på, at ikke alle mennesker er vant til at præsentere sig for et nævn, og derfor kan være nervøse og ubehageligt til mode. Hvis du selv har svært ved at begynde fremlæggelsen, vil vi selvfølgelig tage hensyn til det og hjælpe dig i gang. Normalt vil der være 10 nævnsmedlemmer og to ansatte i nævnets sekretariat til stede under et møde.

Du kan se alle medlemmerne her.

Et fremmøde varer typisk 15-20 minutter, men det er naturligvis forskelligt fra sag til sag.

Efter fremmødet voterer nævnet i sagen. Du kan ikke deltage i mødet under voteringen, og du kan heller ikke få afgørelsen umiddelbart efter fremmødet. Du modtager en skriftlig afgørelse snarest efter mødet, og der vil normalt også være mulighed for at kontakte nævnets sekretariat dagen efter nævnsmødet og få afgørelsen mundtligt.

Hvis du ønsker at få fremmøde for nævnet eller har spørgsmål, kan du kontakte nævnets sekretariat.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring