Gå til indhold

Byretten og landsretten har tiltrådt Ligebehandlingsnævnets afgørelser om diskrimination i nattelivet

Ligebehandlingsnævnet tilkendte to mænd godtgørelse, fordi de havde været udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske oprindelse. Både byretten og nu landsretten er enige i nævnets afgørelser.

To mænd med anden etnisk oprindelse end dansk blev en nat afvist fra at komme ind på først en natklub og kort efter en café. Mændene fik ingen begrundelse for afvisningerne og kunne konstatere, at flere personer med etnisk dansk oprindelse fik adgang.

Mændene klagede til Ligebehandlingsnævnet, fordi de mente, at afvisningerne var udtryk for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelser

Ligebehandlingsnævnet afgjorde sagerne i 2016. Natklubben og caféen henviste under sagernes behandling til deres generelle retningslinjer med hensyn til adgang, men nævnet fandt ikke, at de herved havde bevist, at de to mænd ikke havde været udsat for forskelsbehandling. De to mænd blev tilkendt 5.000 kroner i godtgørelse fra henholdsvis natklubben og caféen.

Domme

Den 12. april 2017 kom byretten til samme resultat som Ligebehandlingsnævnet. Den 17. september 2018 tiltrådte landsretten, at de to mænd havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Under sagernes behandling i byretten og i landsretten forklarede et vidne, at mændenes adfærd ikke havde givet anledning til afvisningen. Vidnets forklaring understøttede også de to mænds forklaringer om, at de havde set personer med anden etnisk oprindelse end dansk blive afvist, mens personer af etnisk dansk oprindelse fik lov til at komme ind.

Diskrimination i nattelivet

I 2017 afgjorde Ligebehandlingsnævnet 13 sager om adgangsbegrænsning til barer og natklubber. I 2018 har nævnet til dato afgjort 11 sager herom.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring