Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 81 - 90
Afgørelser vedrørende førskolebørn
Når kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskole, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.
Afgørelser vedrørende folkeskolebørn
Når kommunen eller skolelederen har truffet afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, har du mulighed for at klage.
Afgørelser vedrørende STU
Når kommunen har truffet afgørelse om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, har du mulighed for at klage.
Afgørelser vedrørende specialundervisning for voksne
Når kommunen har truffet afgørelse om specialundervisning for voksne, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.
Hvad kan du ikke klage over?
Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke behandle alle klager om undervisning, herunder specialundervisning til børn, unge og voksne.
Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning?
Der er forskel på, hvordan du skal klage over en afgørelse om specialundervisning.
Specialpædagogisk bistand til dit førskolebarn
Kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand i et regionalt tilbud til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskolen. Hvordan kan du klage?
Specialundervisning til dit barn i folkeskolen
Kommunen eller skolelederen har truffet en afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring