Gå til indhold

Huskeliste til din klage (ungdom)

Her kan du læse om, hvad du skal huske at gøre, når du sender din klage over en afgørelse om ungdomsuddannelse til Klagenævnet for Specialundervisning.

Dit klagebrev skal indeholde:

  • navn og CPR-nr. på den person, sagen drejer sig om
  • hvilken afgørelse du klager over
  • hvorfor du klager
  • dine kontaktoplysninger (postadresse, telefonnummer, eventuelt e-mailadresse)
  • husk dato på dit brev.

Du må gerne vedlægge:

  • en kopi af den afgørelse, som du klager over
  • andre oplysninger, som du finder relevante for din klage.

Det kan være brevkorrespondance mellem dig og kommunen, breve fra andre myndigheder, undersøgelser/erklæringer eller udtalelser fra fagpersoner.

Læs om værgemål på: 
statsforvaltning.dk

Find blanketter


Fuldmagtsblanket finder du her:

Blanketter

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring