Forside » Nævn » Klagenævnet for Specialundervisning » Oplysninger for borgere » Hvis du vil klage » Hvordan klager du? » Afgørelse om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvordan klager du over kommunens afgørelse om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

Kommunen har truffet en afgørelse om ungdomsuddannelse, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?

Du skal klage direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.

Der er ingen klagefrist.

Du kan enten skrive eller ringe til os.

Du bør oplyse:

  • navn og CPR-nr. på den person, sagen drejer sig om
  • om du har fuldmagt, hvis personen er over 18 år
  • hvilken afgørelse du klager over
  • hvorfor du klager
  • dine kontaktoplysninger (postadresse, telefonnummer, eventuelt e-mailadresse)
  • husk dato på dit brev.

Huskeliste til din klage.

Når vi modtager din klage, indhenter vi en udtalelse fra kommunen og dokumenterne i din sag.

Læs mere

Find blanketter

Fuldmagtsblanket finder du her: 

Blanketter


Sikker mail

Borgerne kan via en sikker og krypteret linje fra deres postkasse på www.borger.dk kommunikere med myndighederne. Du skal blot logge dig på www.borger.dk med NemID og oprette en postkasse til digital kommunikation med det offentlige.

Læs mere om digital post på
borger.dk

Skal du have modtaget en afgørelse?

Du skal have modtaget en afgørelse, før du kan klage. Du har krav på en skriftlig afgørelse.
 

Hvem skal give klagevejledning? – og hvad er det?

Den myndighed, som træffer en afgørelse, skal oplyse om klagemulighederne. Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om hvilken myndighed, der er klageinstans og indeholde vejledning om fremgangsmåde i forbindelse med en klage, herunder om en eventuel tidsfrist.

Sidst opdateret 07.04.2016