Gå til indhold

Kontrol af breve og telefonkontakt

Børne- og ungeudvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om at et anbragt barns eller ungs brev og telefonudveksling over for familie og netværk begrænses og kontrolleres. Dette gælde kun for børn eller unge, der er anbragt på en døgninstitution.

En afgørelse om brev- og telefonkontrol kan kun træffes, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Eksempler, som kan begrunde brev- og telefonkontrol (ikke fuldstændig):

  • den pågældende har udsat barnet eller den unge for trusler,
  • den pågældende vækker en uhensigtsmæssig opførelse hos barnet eller den unge,
  • den pågældende har en negativ indvirkning på barnet eller den unge grundet tidligere oplevelser eller
  • den pågældende har udsat barnet eller den unge for pres/stress.

Hvad er brevkontrol

Når børne- og ungeudvalget har truffet afgørelse om brevkontrol, vil brevveksling med de nærmere angivne personer kun finde sted, når barnet eller den unge samtykker til åbning af brevet samt overværer åbningen.

Vil barnet eller den unge ikke samtykke til åbning af brevet, returneres dette uåbnet til afsenderen.

Er der tale om et brev, som barnet eller den unge har skrevet, vil dette blive tilintetgjort, hvis barnet eller den unge ikke vil samtykke til en åbning af brevet.

Hvad er telefonkontrol

Har børne- og ungeudvalget truffet afgørelse om telefonkontrol, vil en samtale mellem barnet eller den unge og de nærmere angivne personer alene kunne finde sted med medhør. Barnet eller den unge skal samtykke hertil, ligesom man skal oplyse den person, som barnet eller den unge skal tale med om, at der er medhør på.

Hvis barnet eller den unge ikke vil give samtykke hertil, kan telefonsamtalen afbrydes med en forklaring til personen i den anden ende.

Stedlig begrænsning

Brev- og telefonkontrol kan kun finde sted, hvis barnet eller den unge er anbragt på en døgninstitution. Det kan altså ikke finde sted, hvis barnet er i en plejefamilie.

Begrænsning i personkredsen 

En afgørelse om brev- og telefonkontrol kan kun træffes overfor nærmere angivne personer.  

Henvendelser fra offentlige myndigheder eller fra en advokat kan ikke kontrolleres. 

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring