Gå til indhold

Afbrudt samvær og kontakt

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget træffe afgørelse om at afbryde al samvær og kontakt mellem barnet eller den unge og forældrene eller netværket.

En afgørelse om, at der kun må være samvær og kontakt mindre en én gang om måneden, betragtes som en afbrydelse af forbindelsen.  

Der er to former for afbrudt samvær eller kontakt:

  • fuldstændig afbrydelse af samværet og kontakten eller

  • delvis afbrydelse af samværet og kontakten i de tilfælde, hvor der er samvær eller kontakt mindre end én gang om måneden.

Betingelserne for afbrudt samvær eller kontakt

For at kunne træffe afgørelse om afbrydelse af samvær eller kontakt skal det være nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, at barnet og den unge ikke har/eller kun delvist har samvær eller kontakt med forældrene eller netværket.  

Ved afbrydelse af anden kontakt, skal man være opmærksom på reglerne om brev- og telefonkontrol.

Brev- og telefonkontrol

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring