Gå til indhold

Overvåget samvær

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget træffe afgørelse om overvåget samvær. Ved overvåget samvær er der en repræsentant for kommunen til stede under hele samværet.

Betingelserne for overvåget samvær

For at kunne træffe afgørelse om overvåget samvær skal det være nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, at samværet kun må foregå under tilstedeværelsen af en repræsentant for kommunen.

Forældrene kan ikke give samtykke til overvåget samvær. En sådan afgørelse skal derfor forelægges børne- og ungeudvalget.

Afgørelsen om overvåget samvær træffes for en bestemt periode.

Overvågeren skal lave samværsbeskrivelser for de enkelte samvær. Disse beskrivelser bruges bl.a. når børne- og ungeudvalget og evt. Ankestyrelsen skal se på samværsafgørelsen igen. Beskrivelserne kan også være en hjælp for forældrene til at udvikle/forbedre samværet og kontakten med deres anbragte barn.

Der er tale om en indgribende afgørelse overfor forældrene, hvorfor det i situationen må overvejes om en mindre indgribende foranstaltning er tilstrækkelig, eksempelvis støttet samvær.

Støttet samvær

Støttet samvær, hvor forældrene selv ønsker en støtte til gennemførelsen af samværene med barnet eller den unge, kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Det er en frivillig ordning, og der skal ikke laves samværsbeskrivelser. Forældrene kan til enhver tid sige nej tak til støtten.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring