Gå til indhold

Anonymt anbringelsessted

Børne- og ungeudvalget kan træffe afgørelse om anonymiseret anbringelsessted.

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget træffe afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses overfor forældrene eller andre i netværket.

Periode for anonymisering

En afgørelse om anonymisering træffes for en bestemt periode. Da der er tale om en indgribende afgørelse, bør spørgsmålet tages op ofte. Derfor vil perioden som udgangspunkt ikke være så lang, fra et par måneder og op til 1 år. Der kan dog både være kortere og længere perioder.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring