Det adoptionsforberedende kursus

Hvis du søger om at adoptere for første gang, skal du på det adoptionsforberedende kursus. Kurset er fase 2 i undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Du kan læse om det faseopdelte forløb her. 

Det adoptionsforberedende kursus er et forløb henover 2 weekender med cirka tre til fire ugers mellemrum. Begge weekender starter lørdag kl. 11.00 og slutter søndag kl. 16.00. Forud for kurset vil du modtage kursusmateriale, som du kan bruge både som forberedelse til kurset og som opslagsværk senere i adoptionsprocessen.

Pris og tilmelding

Det koster for tiden 2.500 kr. pr. person at deltage i kurset.

Hvis du søger om godkendelse som adoptant sammen med din partner, skal I deltage i kurset sammen. 

Du kan først tilmelde dig kurset, når du er godkendt i fase 1 hos Statsforvaltningen.

Tilmeldingen til kurset er økonomisk bindende og deltagelse kan først finde sted, når gebyret er betalt. Hvis du melder afbud til et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse, kan gebyret ikke refunderes. 

Tilmeldingsskema til det adoptionsforberedende kursus (link) (word).

Kurser 2016 og 2017

Kurser i Birkerød, Magleås Kursuscenter

Kursus 1M/2016 - afholdt
Kursus 2M/2016 - afholdt
Kursus 3M/2016 - afholdt
Kursus 4M/2016 - afholdt 
Kursus 5M/2016 - afholdt 
Kursus 6M/2016 22.-23. oktober og 12.-13. november
Kursus 7M/2016 - AFLYST

Kursus 1M/2017 21.-22. januar og 11.-12. februar
Kursus 2M/2017 4.-5. marts og 25.-26. marts
Kursus 3M/2017 13.-14. maj og 10.-11. juni 
Kursus 4M/2017 19.-20. august og 9.-10. september 
Kursus 5M/2017 23.-24. september og 21.-22. oktober 
Kursus 6M/2017 11.-12. november og 2.-3. december

Kurser i Djursland, Kaløvig Center

Kursus 1K/2016 - afholdt
Kursus 2K/2016 - afholdt
Kursus 3K/2016 - afholdt
Kursus 4K/2016 - afholdt 
Kursus 5K/2016 - AFLYST
Kursus 6K/2016 12.-13. november og 3.-4. december

Kursus 1K/2017 14.-15. januar og 4.-5. februar
Kursus 2K/2017 18.-19. februar og 11.-12. marts
Kursus 3K/2017 29.-30. april og 27.-28. maj
Kursus 4K/2017 10.-11. juni og 24.-25. juni 
Kursus 5K/2017 9.-10. september og 30. september – 1. oktober
Kursus 6K/2017 14.-15. oktober og 4.-5. november
Kursus 7K/2017 18.-19. november og 9.-10. december

Forløb og formål

Kursets formål er at medvirke til en kvalificering af ansøgernes beslutning om adoption, så ansøgeren efter afsluttet kursus bedre ser sig i stand til selv at vurdere egne ressourcer i relation til at blive adoptivforælder.

Kursets form er procesorienteret og vil undervejs veksle mellem gruppediskussioner, oplæg, film, casestories, paropgaver og debat. Fokus er på den enkeltes egen historie og kræver høj grad af deltageransvarlighed. Kurset bliver til i et samspil mellem jer, kursuslederne og de øvrige deltagere. Der er vandtætte skodder imellem fase 2 og fase 3, hvilket betyder, at der ikke går information om jeres indsats på kurset videre til Statsforvaltningen. Kurset afsluttes ikke med en egentlig prøve, men det forventes, at man undervejs er aktivt deltagende.

Hvert kursus bliver ledet af en kvindelig og en mandlig kursusleder.

Kurset er et internatkursus over to weekender og afholdes to forskellige steder i landet.

Kursets indhold er valgt for dels at medvirke til, at ansøgeren får undersøgt sit adoptionsmotiv og sin forælderevne, dels at informere om adoptivbarnets særlige situation, og hvad den indebærer for de kommende forældre.

I løbet af de første kursusdage er fokus på dig som kommende adoptivforælder - på din vej imod beslutningen om adoption. Vi beskæftiger os med betydningen af barnløshedsproblematikken, forestillingen om det biologiske barn, samlivet og de historier, vi bærer med os ind i forældreskabet - historier om, hvordan vores egen opvækst har været – vores tilknytningshistorie. Eneadoptanternes særlige situation og dannelsen af eneforælderfamilien med et adoptivbarn bliver også berørt.

Derudover vil der blive stillet skarpt på livet som adoptivfamilie, barnets biologiske forældre og barnets opvækstvilkår før adoptionen.

På sidste kursusdag vil vi se nærmere på, hvad tilknytning betyder for barnet, på dannelsen af jeres fælles tilknytningshistorie, det første møde og den første tid derefter.

Efter endt kursusforløb skulle din parathed til at forstå adoptivbarnets og adoptivfamiliens særlige vilkår være blevet udbygget, og den endelige beslutning om, hvorvidt du vil gå videre i adoptionsforløbet, vil stå klarere.

Kursets fokuspunkter

Dig, som kommende adoptivforælder:

 • Din vej mod beslutningen om at adoptere.
 • Barnløshed.
 • Forestillingen om det biologiske barn.
 • Din egen opvækst og tilknytningshistorie.
 • Eneforælderfamilien.

Livet som adoptivfamilie:

 • Barnets biologiske/oprindelige forældre.
 • Barnets vilkår før adoptionen.
 • Barnets tilknytningshistorie.
 • Den første tid sammen.
 • Dannelsen af fælles tilknytningshistorie.

Du skal være opmærksom på, at:

 • Tilmeldingen til kurset er bindende og gebyret betales ved tilmeldingen. Deltagelse i kurset kan først finde sted, når gebyret er betalt.
 • Framelding til et kursus skal ske senest 14 dage før kursets start. Frameldes kurset inden for 14 dage før kursets start tilbagebetales kursusgebyret ikke.
 • Ved tilmelding til et andet kursus betales kursusgebyr igen.
Sidst opdateret 19.10.2016