Gå til indhold

Nyhedsbrev for april 2024

I nyhedsbrevet for april kan du læse seks nye udtalelser fra det kommunale tilsyn.

Kommunalret 

Et kommunalt fællesskabs håndtering af brugt elektronik på genbrugspladsen

En virksomhed havde bedt Ankestyrelsen udtale sig om lovligheden af bl.a. et kommunalt fællesskabs håndtering af brugt elektronik på genbrugspladsen.

Ankestyrelsen fandt ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at fastslå, at det kommunale fællesskab havde handlet i strid med lovgivningen.

Læs udtalelsen her

Anlægsstøtte til en multihal og et projekt om anlæg af hallen

En kommune ønskede at yde anlægsstøtte til en multihal og et projekt om anlæg af hallen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne yde den ønskede støtte.

Læs udtalelsen her

Udlån af kommunens medarbejdere

En kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne udlåne medarbejdere til foreninger.

Ankestyrelsen vurderede, at det ville være lovligt, hvis foreningerne alene varetog lovlige kommunale opgaver.

Hvis foreningerne varetog både kommunale og ikke-kommunale opgaver, kunne kommunen efter Ankestyrelsens opfattelse udlåne medarbejdere til de lovlige kommunale opgaver, hvis det ville være muligt at øremærke støtten.

Læs udtalelsen her

Sektorlovgivningen

Holstebro Kommunes praksis for behandling af sager på børne- og ungeområdet

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på Holstebro Kommunes praksis for behandling af sager på børne- og ungeområdet.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde etableret relevante tiltag for at rette op på de fejl, der var konstateret.

Læs brevet her

Tilsynsudtalelse om Nordfyns Kommunes overholdelse af reglerne om proceduren ved nedlæggelse af folkeskoler

Nordfyns Kommune havde sendt materiale i høring i forbindelse med en ændring af skolestrukturen og nedlæggelse af folkeskoler. Kommunen havde bl.a. offentliggjort materialet på de berørte skolers hjemmesider.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens offentliggørelse på de berørte skolers hjemmesider var utilstrækkelig, da den ikke kunne antages at nå almindelig udbredelse. Ankestyrelsen vurderede derfor, at kommunen handlede i strid med § 3, stk. 1 i bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Læs udtalelsen her

Lolland Kommunes mulige overtrædelse af reglerne om proceduren ved nedlæggelse af folkeskoler

Lolland Kommune havde i forbindelse med offentliggørelsen af høringsmateriale om nedlæggelse af skoletilbud givet en kort beskrivelse af forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens beskrivelse af forslagets konsekvenser levede op til lovgivningens krav. Ankestyrelsen afsluttede derfor sagen på det foreliggende grundlag.

Læs brevet her

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring