Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 2019

Læs om anbringelser fra fødegangen, offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre, forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud, intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område, anbragte børns trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder, anbringelser uden samtykke, børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet, orientering fra Arbejdsskade-området og Ankestyrelsens digitale transformation.

Anbringelser fra fødegangen er en indgribende foranstaltning

Når hensynet til barnets øjeblikkelige behov betyder, at en afgørelse ikke kan afvente et møde i børn og unge-udvalget, kan et nyfødt barn anbringes fra fødegangen. Ankestyrelsens har udsendt en principmeddelelse 15-17 om denne vurdering.

Læs hele "Anbringelser fra fødegangen er en indgribende foranstaltning"

Offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre

Kommuner skal offentliggøre de beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer. Det gælder også de beslutninger, som bliver truffet for lukkede døre. Men det er ikke alle kommuner, som overholder reglerne. Det har Ankestyrelsen udtalt sig om i en sag om syv kommuners offentliggørelse af kommunalbestyrelsernes beslutninger.

Læs hele "Offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre"

Forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud

Skal der ske fradrag i integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen, hvis en borger møder for sent i sit beskæftigelsestilbud? Svaret er som udgangspunkt ja, men det er dog alligevel ikke i alle situationer, at det er tilfældet. I visse tilfælde skal forsinkelse ikke betragtes som en udeblivelse fra tilbud.

Læs hele "Forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud"

Intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område

Ankestyrelsen har gennemgået 140 hjemviste afgørelser. Det har vi gjort for at se, om vi generelt hjemviser de rigtige sager og for at sikre os, at vi er tilstrækkeligt handlingsanvisende over for kommunen, når vi hjemviser.

Læs hele "Intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område"

Børn anbragt på døgninstitutioner trives dårligere end børn anbragt på opholdssteder

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at døgninstitutioner står over for udfordringer i forhold til at sikre god trivsel for de børn og unge, der bor der. I undersøgelsen har vi talt med børnene og de unge selv og spurgt dem om, hvad der har betydning for deres trivsel på anbringelsesstedet. Udfordringerne for døgninstitutionerne kan være med til at forklare de forskelle, der kan ses i trivslen blandt børn på døgninstitutioner og opholdssteder.

Læs hele "Børn anbragt på døgninstitutioner trives dårligere end børn anbragt på opholdssteder"

Anbringelser uden samtykke

Flere børn bliver anbragt uden for hjemmet uden samtykke til trods for, at det samlede antal af børn, der anbringes uden for hjemmet i Danmark, generelt er faldende. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen handler om anbringelser af børn og unge uden samtykke. Den viser blandt andet, at forældrenes oplevelse af sagsbehandlingen og samarbejdet med kommunen op til anbringelsen har afgørende betydning for, om forældrene samtykker til anbringelsen.

Læs hele "Anbringelser uden samtykke"

Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Ankestyrelsen udgiver som noget nyt Børnesagsbarometret. Det er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den første rapport er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Læs hele "Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet"

Orientering fra Arbejdsskade-området

Orientering om ny måde at træffe afgørelse på og om Arbejdsskadeafdelingens første webinar, der handler om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag.

Læs hele "Orientering fra Arbejdsskade-området"

Ankestyrelsens digitale transformation

Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet. men i vores digitale transformation spiller introduktionen af robotter, algoritmer og vidensbaser også en stor rolle i dagligdagen.

Læs hele "Ankestyrelsens digitale transformation"

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring