Gå til indhold

Orientering fra Arbejdsskade-området

Orientering om ny måde at træffe afgørelse på og om Arbejdsskadeafdelingens første webinar, der handler om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag.

Af souschef Rikke Grinderslev

Administrativ afgørelse

Som noget nyt kan arbejdsskadesager fra 1. januar 2020 blive afgjort administrativt. Indtil 1. januar 2020 er alle sager på arbejdsskadeområdet blevet afgjort med deltagelse af beskikkede medlemmer. Sagerne er enten blevet afgjort på et ankemøde i styrelsen eller ved skriftlig votering. De administrative afgørelser er et supplement til de to afgørelsesformer.

Det er et krav for at træffe en administrativ afgørelse, at der ikke er tvivl om resultatet af afgørelsen. Det er en konkret vurdering, hvornår en sag kan afgøres administrativt.

Ankestyrelsen træffer allerede i dag administrative afgørelser på de fleste af styrelsens områder, og en lovændring har nu givet samme mulighed på arbejdsskadeområdet.

Det vil fremgå af afgørelsen, hvis sagen er blevet afgjort på ankemøde.

Webinar om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag

Arbejdsskadeafdelingen afholder sit første webinar den 11. december 2019. Webinaret vil handle om principmeddelelse 41-19.

Principmeddelelsen tager stilling til, om der i sager om anerkendt lungekræft er grundlag for at foretage fradrag i godtgørelsen for varigt mén på grund af tobaksrygning. I sagen var der tale om arbejdsmæssig belastning i form af svejserøg og asbest i kombination med tilskadekomnes tobaksrygning.

På webinaret vil principmeddelelse 41-19 blive gennemgået, og det vil også blive forklaret, hvorfor principmeddelelsen adskiller sig fra vurderingen i Højesterets dom af den 11. december 2015 (U2016.1149H - meldt ud som principmeddelelse 4-16).

Tilmeld dig webinaret

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring