Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 2019

Om årsopgørelse 2018, udvidet statistik om serviceloven, kommuners revision, personlig assistance til handicappede erhverv, beregning af kontanthjælp, webinarer, tilsynets udvælgelse af sager og æresrelaterede konflikter.

Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018

Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.

Læs hele "Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018"

Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven

Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen.

Læs hele "Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven"

Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision

Ankestyrelsen skal godkende, når kommuner, regioner og kommunale fællesskaber antager og afskediger sin revision. De nævnte myndigheder har pligt til at bede Ankestyrelsen om godkendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan godkende, og hvilke oplysninger vi har brug for til behandling af sagerne.

Læs hele "Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision"

Personlig assistance til personer med flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har taget stilling til, hvordan kommunerne skal vurdere, om en person har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, der samlet set kan medføre ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid. Overvejelserne vil kunne hjælpe kommunerne i tilsvarende vurderinger.

Læs hele "Personlig assistance til personer med flere funktionsnedsættelser eller én betydelig funktionsnedsættelse"

Sådan beregner kommunen hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned

Ankestyrelsens principmeddelelse 42-19 samler praksis for, hvordan kommuner skal beregne borgernes hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned.

Læs hele "Sådan beregner kommunen hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned"

Ankestyrelsen – nu med webinar

Webinarer er et af Ankestyrelsens nye praksiskoordinerende tiltag til blandt andet formidling af faglig praksis og viden.

Læs hele "Ankestyrelsen - nu med webinarer"

Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens fagområder

En stor del af de tilsynssager, som Ankestyrelsen vælger at tage op, tager udgangspunkt i Ankestyrelsens egne sagsområder.

Læs hele "Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens område" 

Nyt katalog skal hjælpe kommuner i sager om æresrelaterede konflikter

Ankestyrelsen har lavet et inspirationskatalog om god praksis i sager om æresrelaterede konflikter. Det skal hjælpe sagsbehandlere og andet frontpersonale i sager, hvor et barn eller en voksen er udsat for en æresrelateret konflikt.

Læs hele "Nyt katalog skal hjælpe kommuner i sager om æresrelaterede konflikter"

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring