Gå til indhold

Artikel: Ankestyrelsen – nu med webinar

Webinarer er et af Ankestyrelsens nye praksiskoordinerende tiltag til blandt andet formidling af faglig praksis og viden.

Af specialkonsulent Karin Dahlgaard.

Hvad er webinarer?

Ankestyrelsens webinarer er onlinekurser, hvor en af vores sagsbehandlere underviser og formidler direkte på nettet, og hvor det er muligt for deltagerne i begrænset omfang at stille spørgsmål undervejs via en chatfunktion. Efter afholdelse af webinaret bliver det normalt lagt på vores hjemmeside som en film, så alle kan få glæde og gavn af det. 

Hvad er formålet med webinarer?

Formålet er at tilbyde kommuner og andre med interesse for emnerne en effektiv og let tilgængelig vejledning og undervisning om blandt andet udvalgte principafgørelser og praksisundersøgelser. 

Hvad kan webinarer bruges til?

Vores webinarer skal ses som et supplement til vores øvrige formidlingsaktiviteter og som en mere aktiv måde at uddybe blandt andet vores principmeddelelser på. Vi vil typisk formidle faglig viden inden for et afgrænset emne, og vores webinarer vil ikke vare mere end en time. Det er ikke meningen, at vores webinarer skal erstatte andre praksiskoordinerende aktiviteter herunder kurser og undervisning, hvor den direkte dialog med den enkelte deltager har afgørende betydning.

Vi har brug for deltagernes hjælp

Vi vil meget gerne have input fra de kommende deltagere om, hvad man særligt gerne vil høre om. På den måde kan vi tilrettelægge webinaret, så det bliver så relevant og vedkommende som muligt. Når man tilmelder sig, så er der en rubrik, hvor man kan skrive spørgsmål.      

Erfaringerne indtil videre

Vi startede i februar og marts 2019 forsigtigt ud med to test-webinarer (principmeddelelse og opfølgning på en praksisundersøgelse). På baggrund af de positive erfaringer med de to webinarer, afholdt vi i juni måned tre webinarer inden for social- og beskæftigelsesområdet. Der var stor interesse for at deltage på disse webinarer.  

Hvad sagde kursisterne i evalueringerne?

”Var super godt at få lov at høre fra kilden selv så at sige. Her sad vi mange sammen i et mødelokale og så det og brugte spørgetiden til en hurtig drøftelse af, hvad vi havde hørt, og om det efterlod tvivl. 
En rigtig god oplevelse” (deltager på webinar den 11. juni 2019)

”Jeg havde inviteret mit team med og sat det op til projektor.
Vi var alle enige om, at vi fandt undervisningen i top. Det virkede rigtig godt på den måde, det foregik med spørgetid osv, og transportudgifter og tabt arbejdstid undgås”
(deltager på webinar den 25. juni 2019)

Kommende webinarer

Vi er i fuld gang med at se på hvilke webinarer, der skal udbydes i resten af 2019.

Se kommende webinarer  

Vi tilbyder nye webinarer løbende, så hold øje med vores hjemmeside. Vi vil også meget gerne høre fra jer om ønsker til kommende webinarer. Her kan i bruge ”Ønskebrønden” 

Vores andre praksiskoordinerede tilbud

Her kan du læse mere om, hvad vi ellers tilbyder til kommunerne og vores andre interessenter.

Vejledning og kurser 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring