Gå til indhold

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvem kan du klage til, og hvem kan klage?

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

Læs her, hvem der kan klage, og hvem du kan klage til.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis afgørelsen vedrører dig, og du er over 18 år.

Dine forældre kan klage for dig, når du er under 18 år. Hvis dine forældre ikke bor på samme adresse, skal de udfylde en forældremyndighedsblanket, som de skal sende sammen med klagen.

Hvem skal du klage til?

Du skal klage direkte til os, når kommune har truffet afgørelse om:

  • Tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse
  • Indholdet af ungdomsuddannelsen
  • Afslag på anmodning om at holde pause fra ungdomsuddannelsen
  • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af uddannelsen
  • Afbrydelse af ungdomsuddannelsen.

Der er ingen klagefrist.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe til os.

Huskeliste til din klage (ungdom).

Kan andre klage for dig?

Er du over 18 år, kan du få en anden person til at klage for dig. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den person, som hjælper dig. Fuldmagten skal sendes sammen med klagen.

Find blanketter

Fuldmagtsblanket og forældremyndighedsblanket finder du her:

Blanketter

Hvad er en afgørelse?

En afgørelse er kommunens endelige beslutning om, hvad der skal ske i din sag.

 

Hvad er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)? 

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse (gymnasiale uddannelser eller erhvervsfaglige uddannelser). Ungdomsuddannelsen planlægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser.

 

Sidst opdateret 06.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring