Gå til indhold

Adoptionsnævnets høringssvar vedrørende helhedsanalysen på adoptionsområdet

I sit høringssvar har Adoptionsnævnet især forholdt sig til, at helhedsanalysen af det danske adoptionssystem foreslår en ny struktur for nævnet og dets varetagelse af opgaver.

Adoptionsnævnet har fra det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold modtaget høring over "Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - de strukturelle rammer og tilsynet".

Adoptionsnævnet har særligt forholdt sig til rapportens relativt korte oplæg til ændret struktur for Adoptionsnævnet og dets opgavevaretagelse på grund af risikoen for tab af viden og kvalitet.

Høringssvaret er afgivet på baggrund af de faglige kompetencer, nævnet besidder, herunder den adoptionsfaglige fagkundskab og erfaring, der ligger i nævnet.

Læs høringssvaret her.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring